Balako - Hora De Balako (Official Video) | I H O U S E U

Balako - Hora De Balako (Official Video)

  • 20
  • July
  • 2017

"'Hora De Balako’ is the infectious debut single from Brazilian duo Balako. The pair - AKA Diogo Strausz and Rodrigo Peirao - aren’t about making music to fit. "